Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
Ostatnia aktualizacja strony: 22.01.2021, 11:47

UWAGA

 

Zgodnie z zarządzeniem 3/2021 ustala się:

- dyżury poniedziałkowe dla Biura Obsługi Interesanta, Biura Podawczego, Biura Krajowego Rejestru Sądowego, Biura Rejestru Zastawów, Biura Ksiąg Wieczystych i Czytelni w  godzinach od 15:30 do 18:00;

- pracę kasy tut. Sądu w poniedziałki w godzinach 9:30 do 17:00.


 

Biuro Obsługi Interesanta

81 46 48 722

 

Księgi wieczyste

81 46 48 912

81 46 48 913

 

VII Wydział Rejestru Zastawów

81 46 48 718

 

VI Wydział KRS

81 46 48 768

81 46 48 769

81 46 48 715

81 46 48 766

81 46 48 765

81 46 48 770

81 46 48 771

81 46 48 772

 

Zasady publikacji informacji: Informacje zawarte na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej realizowane są na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1764) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r (Dz. U. Nr 10 poz. 68).

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

NIP: 712-32-35-253
REGON: 060716192

Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek-Piątek: 7:30 - 15:30

Szczegółowy wykaz godzin urzędowania.


ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik

---

Zarządzenie dot. składania wniosków i skarg

---

Informacja dotycząca zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków

---

!!!Informacja o RODO!!!

---

Sprawy pilne i publikacje

Informujemy, że od dnia 4 stycznia 2021r  w kasie Sądu można dokonywać  płatności gotówkowo oraz  bezgotówkowo kartami płatniczymi


Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku dzień 4 maja 2021 r. oraz dzień 24 grudnia 2021 r. zostały ustalone dniami wolnymi od pracy.


Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.12.2018 roku w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS z dnia 28.12.2018 r. poz.350) w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku utworzono II Wydział Karny do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i spraw wykroczeniowych z obszaru właściwości tego sądu.

 

do góry