Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Aktualnie znajdujesz się na:

Dni wolne od pracy – Zarządzanie nr 1/2017 Prezesa i Detektora Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku z dnia 02.01.2017 r.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b i art. 31 a § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133) w związku z § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r – Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 259)

zarządzamy:

-  dzień 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 20 maja 2017 r. (sobota);

-  dzień 16 czerwca 2017 r. dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 24 czerwca 2017 r. 

   (sobota);

-  dzień 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 26 sierpnia 2017 r.

   (sobota);

-  dzień 10 listopada 2017  r. (piątek) dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu wolnym od pracy tj.  11 listopada 2017 r.


Metadane

Data wytworzenia : 03.01.2017
Data publikacji : 02.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Oleksik
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Poniewozik

Opcje strony

do góry