Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzenie nr 56/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu

LWOF-3111-26/21
Zarządzenie nr 56/2021
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
z dnia 13 grudnia 2021 roku  
 
w sprawie funkcjonowania  kasy Sądu w dniu 31 grudnia 2021 roku
 
art. 22 §1 pkt 1 w zw. z art. 31a § 1 pkt 1 i 3 prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (tj. z dnia 16 października 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.)
 
zarządzamy co następuje:
 
§ 1 
 
W celu zapewnienia prawidłowego i terminowego przekazania dochodów budżetowych przyjmowanych w kasie Sądu i odprowadzanych do banku, jak również konieczność przeprowadzania inwentaryzacji ustalamy, że Kasa Sądu w dniu 31 grudnia 2021 roku będzie nieczynna. 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 15.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry