Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Zarządzenie Nr 4/2024
Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
z dnia 21 lutego 2024 roku

w sprawie zniesienia Oddziału Informatycznego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku

Na podstawie art. 21 § 1 pkt 1, art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 217, ze zmianami) w związku z § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 18 czerwca 2019 roku (Dz. U. z 2022 roku poz. 2514, ze zmianami), zarządza się, co następuje:

§ 1

Z dniem 31 grudnia 2023 roku w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku znosi się Oddział Informatyczny.

Metadane

Data publikacji : 22.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry