Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Konta bankowe

Konto dochodów:

 

Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w lublinie
ul. Chopina 6

 

I Wydział Cywilny

 

40101000551833004143000001 - opłaty od wniosków

 

75101000551833014143000001 - grzywny i koszty cywilne

 

II Wydział Karny

 

13101000551833004143000002 - opłaty od wniosków

 

48101000551833014143000002 - grzywny i koszty karne

 

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

56101000551833004143000004 - opłaty od wniosków

 

91101000551833014143000004 - grzywny i koszty rodzinne

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

29101000551833004143000005 - opłaty i odpisy dot. KW

 

VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy

 

02101000551833004143000006 – odpisy i opłaty od wniosku dot. KRS

 

72101000551833024143000006 - grzywny i koszty dot. KRS

 

37101000551833014143000006 - opłata za monitor sądowy przy wpisie lub zmianach w KRS

 

VII Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów

 

72101000551833004143000007 odpisy i opłaty od wniosków dot. RZ

 

VIII Wydział Gospodarczy

 

45101000551833004143000008 - opłaty od wniosków

 

80101000551833014143000008 – grzywny i koszty gospodarcze

 

IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

 

18101000551833004143000009 - opłaty od wniosków

 

53101000551833014143000009 - grzywny i koszty dot.  spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

 

 

WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA RACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU !!!

       

 


 

  • Konto sum na zlecenie (zaliczki):

Zaliczka na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego

75 1130 12060028915045200003

Bank Gospodarstwa Krajowego - Oddział w Lublinie ul. Dolna 3-go Maja 3

Wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonać w placówkach Banku PKO SA na nr :

35 1240 6957 0111 0000 0000 0300


 

     

Konto sum depozytowych –

 (poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych)

 

         Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie ul. Dolna 3-go Maja 3

      

      Wpłat można dokonywać  na nr rachunku bankowego:

     

            PLN   84 1130 1017 0021 1002 7190 0004

            USD  57 1130 1017 0021 1002 7190 0005

            EUR  41 1130 1017 0021 1002 7190 0002

            CHF  68 1130 1017 0021 1002 7190 0001

            GBP  14 1130 1017 0021 1002 7190 0003

         Wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonać w placówkach Banku PKO SA na nr :

 

PLN 76 1240 6957 0111 0000 0000 1017

USD 51 1240 6957 0787 0000 0000 0259

EUR 47 1240 6957 0978 0000 0000 0287

CHF 85 1240 6957 0797 0000 0000 0214

GBP 96 1240 6957 0789 0000 0000 0222

 

 

 

Konto Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej:

 

        64 1130 1206 0028 9150 4520 0007

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Lublinie

ul. Dolna 3-go Maja 3

 

Metadane

Data wytworzenia : 14.01.2011
Data publikacji : 14.01.2011
Data modyfikacji : 16.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Żuk Oddział Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry