Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LW.Adm.0122-117/23-Og.kom

Obwieszczenie o drugim terminie licytacji zabudowanej działki gruntu nr 114 dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr LU1I/00015131/3.

KM 107/22
Obwieszczenie
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Jacek Kania Kancelaria Komornicza Nr V w Świdniku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 czerwca 2023r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 18 w sali nr XII odbędzie się druga licytacja zabudowanej działki gruntu nr 114 o powierzchni 0,0919 ha, położonej przy ul. Puławskiego 9 w Świdniku, woj. lubelskiej, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1I/00015131/3. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 616.400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 410.933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 61.640,00 zł. Rękojmia powinna zostać złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić na rachunek komornika PKO BP SA Oddz. 1 w Lublinie nr 33102031470000810200961359 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.   Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Jacek Kania

Metadane

Data publikacji : 22.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony

do góry