Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja o podziale czynności sędziów, asesorów i referendarzy sądowych

ZARZĄDZENIE Nr 44/2021 LW Adm. 0121-3/21

Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 
z dnia 11 października 2021 r.

w sprawie ustalenia informacji o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Na podstawie art. 22a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072), w związku z § 68 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 ze zm.) zarządzam:

I.

Ustalam informację o podziale czynności i sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

II.

Uchyla się  zarządzenie Nr 37/2021 LW Adm. 0121-3/21 z dnia 21 lipca 2021 r.

III.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 października 2021 r.

Metadane

Data publikacji : 13.01.2021
Data modyfikacji : 15.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Warda Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry