Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Podstawa prawna

Podstawy prawne funkcjonowania sądu

Wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania sądów powszechnych określają poniższe akty prawne:

  • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2562 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości - regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 18 czerwca 2019 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2514, z późn. zm.);
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.MS z 2019 r. poz. 138, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Lublinie i Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, utworzenia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 2010 r. nr 245 poz. 1640)

Metadane

Data wytworzenia : 02.02.2017
Data publikacji : 02.02.2017
Data modyfikacji : 20.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry