Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Informacja o podziale czynności

Zarządzenie Nr 6/2023 LW Adm. 0121-3/21
Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia informacji o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Na podstawie art. 22a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072), w związku z § 68 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 ze zm.) oraz Art. 15zzs5 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) zarządzam:

 1. Ustalam informację o podziale czynności i sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Uchyla się zarządzenie Nr 2/2023 LW Adm. 0121-3/21 z dnia 3 stycznia 2023 r.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2023 r.

Załącznik do zarządzenia nr 6/2023

Informacjia o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

 1. obowiązujący od  01.01.2021 r.
 2. zmieniony w dniach:
 1. 30.12.2020
 2. 09.02.2021
 3. 08.03.2021
 4. 07.04.2021
 5. 17.05.2021
 6. 25.05.2021
 7. 16.06.2021
 8. 25.06.2021
 9. 12.07.2021
 10. 6.09.2021
 11. 28.09.2021
 12. 01.10.2021
 13. 04.10.2021
 1. 06.10.2021
 2. 25.10.2021
 3. 01.11.2021
 4. 15.11.2021
 5. 19.11.2021
 6. 01.12.2021
 7. 06.12.2021
 8. 15.12.2021
 9. 01.01.2022
 10. 15.01.2022
 11. 03.03.2022
 12. 01.04.2022
 13. 15.04.2022
 1. 17.05.2022
 2. 01.06.2022
 3. 06.06.2022
 4. 20.06.2022
 5. 01.07.2022
 6. 14.07.2022
 7. 01.09.2022
 8. 21.09.2022
 9. 29.09.2022
 10. 14.10.2022
 11. 04.11.2022
 12. 15.11.2022
 13. 07.12.2022
 1. 01.01.2023

 1. Przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu, zakres ich obowiązków i sposób uczestniczenia w przydziale spraw i zadań sądu:
Lp. Wydział I Cywilny
1. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
50%
Magdalena Studzińska Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia Przewodniczący Wydziału Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
okresowe kontrolne komornicze
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział I Cywilny
2. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Jan Buczek Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
okresowe kontrolne komornicze
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział I Cywilny
3. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Anna Czuraszkiewicz Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
okresowe kontrolne komornicze
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział I Cywilny
4. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
75%
Renata Sagan Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia Kierownik Sekcji Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
okresowe kontrolne komornicze
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział I Cywilny
5. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
90%
Anna Choma Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia Zastępca Przewodniczącego Wydziału Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
okresowe kontrolne komornicze
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział I Cywilny
6. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Zbigniew Maliszewski Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
okresowe kontrolne komornicze
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział I Cywilny
7. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
75%
Adam Oleszko Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100% Ze względu na specjalizację w sprawach wieczystoksięgowych - rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarzy sądowych V Wydziału Ksiąg Wieczystych
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
okresowe kontrolne komornicze
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział I Cywilny
8. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Sławomir Polak Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
okresowe kontrolne komornicze
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział I Cywilny
9. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Renata Suraj Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
okresowe kontrolne komornicze
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział I Cywilny
10. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
0%
Agnieszka Piskorska-Wąsala Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe Delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości
Lp. Wydział I Cywilny
11. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Agata Czyżewska Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
okresowe kontrolne komornicze
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział I Cywilny
12. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Ewelina Gorzel Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Asesor sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział I Cywilny
13. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Emil Kowalik Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Starszy referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział I Cywilny
14. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Lidia Piskorek Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział I Cywilny
15. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Paweł Smyk Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Starszy referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  

 

Lp. Wydział II Karny
1. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
50%
Dorota Saczewa Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia Przewodniczący Wydziału Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział II Karny
2. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
90%
Andrzej Skubis Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia Zastępca Przewodniczącego Wydziału Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział II Karny
3. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
75%
Paweł Tatarczak Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia Kierownik Sekcji Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział II Karny
4. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
25%
Katarzyna Dominiczak Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia Wiceprezes Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział II Karny
5. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Joanna Błaszczuk Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział II Karny
6. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Beata Cholewa Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Zastępowanie Kierownika Sekcji Wykonywania Orzeczeń
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział II Karny
7. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Artur Orłowski Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział II Karny
8. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
0%
Ewa Pulikowska Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe Delegowana do Sądu Okręgowego w Lublinie
Lp. Wydział II Karny
9. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Piotr Skibiński Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział II Karny
10. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Anna Stachurska Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział II Karny
11. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Dorota Wiśniewska Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział II Karny
12. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
0%
Janusz Konecki Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 usp.
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe Delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Lp. Wydział II Karny
13. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
0%
Dariusz Kupczak Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe Delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości
Lp. Wydział II Karny
14. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Łukasz Wawruszak Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  

 

Lp. Wydział

IV Rodzinny i Nieletnich

1. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
50%
Bartosz Krotkiewicz Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia Przewodniczący Wydziału Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Nadzór nad Specjalnym Ośrodkiem szkolno- Wychowawczym w Świdniku, Ośrodek Kuratorski nr 2 w Świdniku, Ośrodek Kuratorski nr 3 w Świdniku
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

IV Rodzinny i Nieletnich

2. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
90%
Katarzyna Pacek Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia Zastępca Przewodniczącego Wydziału Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Nadzór nad Domem Pomocy Społecznej w Świdniku, Domem Opieki „Patronus” w Kalinówce.
Rozpoznanie  spraw w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej w trybie art. 47b §4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

IV Rodzinny i Nieletnich

3. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Paweł Bodio Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Nadzór nad Domem Pomocy Społecznej w Wygnanowicach, Domem Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjnych, Ośrodek Kuratorski nr 1 w Bychawie.
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

IV Rodzinny i Nieletnich

4. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Jarosław Kuryłowicz Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Nadzór nad Schroniskiem dla Nieletnich w Dominowie Ośrodkiem Kuratorskim Nr 4 w Łęcznej.
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

IV Rodzinny i Nieletnich

5. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Robert Świdnicki Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Nadzór nad Domem Pomocy Społecznej w Krzesimowie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kozicach Dolnych gm. Piaski, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy, Ośrodkiem Kuratorskim Nr 5 w Lublinie.
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  

 

Lp. Wydział

V Ksiąg Wieczystych

1. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
50%
Paweł Wrzaszcz Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
referendarz sądowy Przewodniczący Wydziału Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

V Ksiąg Wieczystych

2. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
90%
Anna Zdunek Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Starszy referendarz sądowy Zastępca Przewodniczącego Wydziału Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

V Ksiąg Wieczystych

3. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Łukasz Bielak Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

V Ksiąg Wieczystych

4. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Małgorzata Janowska Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Starszy referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

V Ksiąg Wieczystych

5. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
0%
Konrad Krzewiński Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe Delegowany do Sądu Okręgowego w Lublinie
Lp. Wydział

V Ksiąg Wieczystych

6. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Małgorzata Kanadys Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Starszy referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

V Ksiąg Wieczystych

7. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Żaneta Trojak-Moskal Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Starszy referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  

 

Lp. Wydział

VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
50%
Ewa Witkowska-Wawrzyszko Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Starszy referendarz sądowy Przewodniczący Wydziału Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
90%
Anna Siemianowska-Sokół Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Referendarz sądowy Zastępca Przewodniczącego Wydziału Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

3. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
0%
Anna Barć-Krupińska Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Starszy referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe Delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Lp. Wydział

VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

4. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Karolina Białek-Bęc Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

5. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Marcin Frączek Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

6. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Agata Gorgol Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Starszy referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

7. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
50%
Tamara Hetmańska Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100% przydzielona do orzekania w  VII Wydziale Gospodarczym -  Rejestru Zastawów w wymiarze 1/2 etatu
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Starszy referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

8. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Jadwiga Kowalczyk Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Starszy referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

9. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Katarzyna Kuc-Bastrowska Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Starszy referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

10. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Michał Lenik Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

11. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Paweł Podgorodecki Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

12. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Magdalena Polak-Świst Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

13. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Kamil Siwik Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

14. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Piotr Szczekala Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Starszy referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

15. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
0%
Michał Szymański Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Starszy referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe Delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości
Lp. Wydział

VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

16. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Kamil Żurek Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  

 

Lp. Wydział

VII Gospodarczy Rejestru Zastawów

1. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
50%
Ewa Janik Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Starszy referendarz sądowy Przewodniczący Wydziału Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VII Gospodarczy Rejestru Zastawów

2. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
50%
Tamara Hetmańska Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100% przydzielona do orzekania w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w wymiarze 1/2 etatu
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Starszy referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VII Gospodarczy Rejestru Zastawów

3. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Maria Wasilenko Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Starszy referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  

 

Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

1. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
25%
Marek Mielnik Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia Prezes Sądu Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Orzeka w sprawach upadłościowych w IX Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ponadto w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz VII Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów tut. Sądu rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarzy
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

2. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
75%
Zofia Tarkiewicz Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100% § 68 ust 1pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości –regulamin urzędowania sądów powszechnych
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia Zastępca Przewodniczącego Wydziału Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Orzeka w sprawach upadłościowych w IX Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ponadto w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz VII Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów tut. Sądu rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarzy
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

3. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Michał Suraj Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Orzeka w sprawach upadłościowych w IX Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ponadto w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz VII Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów tut. Sądu rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarzy
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

4. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Anna Juchniewicz Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Orzeka w sprawach upadłościowych w IX Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ponadto w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz VII Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów tut. Sądu rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarzy
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

5. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
0%
Izabela Groszyk Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe Delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

6. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
0%
Michał Klementowski Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe Delegowany do Sądu Okręgowego w Lublinie
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

7. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
10%
Katarzyna Sacharuk Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100% Pełnienie obowiązków kierownika działu w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Orzeka w sprawach upadłościowych w IX Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ponadto w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz VII Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów tut. Sądu rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarzy
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

8. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
0%
Artur Żuk Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe Delegowany do Sądu Okręgowego w Lublinie
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

9. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
30%
Monika Andrzejczak-Zawada Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100% § 68 ust 1pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości –regulamin urzędowania sądów powszechnych
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia Przewodniczący Wydziału Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Orzeka w sprawach upadłościowych w IX Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ponadto w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz VII Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów tut. Sądu rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarzy
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

10. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
15%
Aleksandra Klimkowska Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100% Pełnienie obowiązków głównego specjalisty w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Orzeka w sprawach upadłościowych w IX Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ponadto w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz VII Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów tut. Sądu rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarzy
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe Delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

11. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Mateusz Półtorak Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Orzeka w sprawach upadłościowych w IX Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ponadto w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz VII Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów tut. Sądu rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarzy
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

12. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
0%
Kamila Sawicka Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe Delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

13. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Justyna Brzezińska Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Asesor sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Orzeka w sprawach upadłościowych w IX Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ponadto w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz VII Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów tut. Sądu rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarzy
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

14. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Jagoda Haładyj Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Asesor sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Orzeka w sprawach upadłościowych w IX Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ponadto w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz VII Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów tut. Sądu rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarzy
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

15. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Justyna Gorlińska Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Asesor sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Orzeka w sprawach upadłościowych w IX Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ponadto w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz VII Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów tut. Sądu rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarzy
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

16. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Agata Piotrowska Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Asesor sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Orzeka w sprawach upadłościowych w IX Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ponadto w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz VII Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów tut. Sądu rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarzy
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

17. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Krzysztof Koch Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Asesor sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
Orzeka w sprawach upadłościowych w IX Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ponadto w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz VII Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów tut. Sądu rozpoznaje skargi na orzeczenia referendarzy
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

18. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Paweł Maziarz Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

VIII Gospodarczy

19. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Mateusz Pacut Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe  

 

Lp. Wydział

IX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

1. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
50%
Ewa Paszkiewicz-Kidyba Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia Przewodniczący Wydziału Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu sprawy z zakresu nadzoru nad planami spłat są przydzielane sędziemu, który pełnił funkcję sądu upadłościowego,
w sprawach o ogłoszenie upadłości oraz w sprawach postępowań upadłościowych, w których wniosek inicjujący postępowanie wpłynął po 24 marca 2020 r. jest tożsamy skład sądu,
w sprawach o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz sprawach postępowań restrukturyzacyjnych, w których wniosek inicjujący postępowanie wpłynął po 24 marca 2020 r. jest tożsamy skład sądu
sprawy z zakresu nadzoru nad układem są przydzielane sędziemu, który pełnił funkcję sędziego-komisarza
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

IX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

2. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Dariusz Segit Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu sprawy z zakresu nadzoru nad planami spłat są przydzielane sędziemu, który pełnił funkcję sądu upadłościowego,
w sprawach o ogłoszenie upadłości oraz w sprawach postępowań upadłościowych, w których wniosek inicjujący postępowanie wpłynął po 24 marca 2020 r. jest tożsamy skład sądu,
w sprawach o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz sprawach postępowań restrukturyzacyjnych, w których wniosek inicjujący postępowanie wpłynął po 24 marca 2020 r. jest tożsamy skład sądu
sprawy z zakresu nadzoru nad układem są przydzielane sędziemu, który pełnił funkcję sędziego-komisarza
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

IX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

3. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
25%
Katarzyna Arciszańska Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia Wiceprezes Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu sprawy z zakresu nadzoru nad planami spłat są przydzielane sędziemu, który pełnił funkcję sądu upadłościowego,
w sprawach o ogłoszenie upadłości oraz w sprawach postępowań upadłościowych, w których wniosek inicjujący postępowanie wpłynął po 24 marca 2020 r. jest tożsamy skład sądu,
w sprawach o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz sprawach postępowań restrukturyzacyjnych, w których wniosek inicjujący postępowanie wpłynął po 24 marca 2020 r. jest tożsamy skład sądu
sprawy z zakresu nadzoru nad układem są przydzielane sędziemu, który pełnił funkcję sędziego-komisarza
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

IX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

4. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Małgorzata Kotuła Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu sprawy z zakresu nadzoru nad planami spłat są przydzielane sędziemu, który pełnił funkcję sądu upadłościowego,
w sprawach o ogłoszenie upadłości oraz w sprawach postępowań upadłościowych, w których wniosek inicjujący postępowanie wpłynął po 24 marca 2020 r. jest tożsamy skład sądu,
w sprawach o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz sprawach postępowań restrukturyzacyjnych, w których wniosek inicjujący postępowanie wpłynął po 24 marca 2020 r. jest tożsamy skład sądu
sprawy z zakresu nadzoru nad układem są przydzielane sędziemu, który pełnił funkcję sędziego-komisarza
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

IX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

5. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Joanna Koryl-Oleszko Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu sprawy z zakresu nadzoru nad planami spłat są przydzielane sędziemu, który pełnił funkcję sądu upadłościowego,
w sprawach o ogłoszenie upadłości oraz w sprawach postępowań upadłościowych, w których wniosek inicjujący postępowanie wpłynął po 24 marca 2020 r. jest tożsamy skład sądu,
w sprawach o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz sprawach postępowań restrukturyzacyjnych, w których wniosek inicjujący postępowanie wpłynął po 24 marca 2020 r. jest tożsamy skład sądu
sprawy z zakresu nadzoru nad układem są przydzielane sędziemu, który pełnił funkcję sędziego-komisarza
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

IX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

6. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
0%
Patryk Starosławski Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu  
Informacje dodatkowe Delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Lp. Wydział

IX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

7. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
90%
Anna Artyszuk Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia Zastępca Przewodniczącego Wydziału Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu sprawy z zakresu nadzoru nad planami spłat są przydzielane sędziemu, który pełnił funkcję sądu upadłościowego,
w sprawach o ogłoszenie upadłości oraz w sprawach postępowań upadłościowych, w których wniosek inicjujący postępowanie wpłynął po 24 marca 2020 r. jest tożsamy skład sądu,
w sprawach o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz sprawach postępowań restrukturyzacyjnych, w których wniosek inicjujący postępowanie wpłynął po 24 marca 2020 r. jest tożsamy skład sądu
sprawy z zakresu nadzoru nad układem są przydzielane sędziemu, który pełnił funkcję sędziego-komisarza
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

IX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

8. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Paweł Drąg Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu sprawy z zakresu nadzoru nad planami spłat są przydzielane sędziemu, który pełnił funkcję sądu upadłościowego,
w sprawach o ogłoszenie upadłości oraz w sprawach postępowań upadłościowych, w których wniosek inicjujący postępowanie wpłynął po 24 marca 2020 r. jest tożsamy skład sądu,
w sprawach o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz sprawach postępowań restrukturyzacyjnych, w których wniosek inicjujący postępowanie wpłynął po 24 marca 2020 r. jest tożsamy skład sądu
sprawy z zakresu nadzoru nad układem są przydzielane sędziemu, który pełnił funkcję sędziego-komisarza
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

IX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

9. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Magdalena Gurba Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Sędzia   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu sprawy z zakresu nadzoru nad planami spłat są przydzielane sędziemu, który pełnił funkcję sądu upadłościowego,
w sprawach o ogłoszenie upadłości oraz w sprawach postępowań upadłościowych, w których wniosek inicjujący postępowanie wpłynął po 24 marca 2020 r. jest tożsamy skład sądu,
w sprawach o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz sprawach postępowań restrukturyzacyjnych, w których wniosek inicjujący postępowanie wpłynął po 24 marca 2020 r. jest tożsamy skład sądu
sprawy z zakresu nadzoru nad układem są przydzielane sędziemu, który pełnił funkcję sędziego-komisarza
Informacje dodatkowe  
Lp. Wydział

IX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

10. Imię
(imiona)
Nazwisko Podstawowy wskaźnik
przydziału
100%
Marek Skowroński Uzasadnienie podstawowego wskaźnika przydziału niższego niż 100%  
Wskaźniki przydziału inne
niż podstawowy
Wysokość wskaźnika
   
Stanowisko
służbowe
Pełnione funkcje Inne indywidualne reguły
przydziału
 
Referendarz sądowy   Obowiązki niezwiązane
z przydziałe
 
Inne ogólne reguły przydziału spraw i zadań sądu badanie braków formalnych i fiskalnych wniosków, powództw oraz zażaleń oraz zwrotu wniosków i powództw,
sprawy z zakresu wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych,
sprawy z zakresu wniosków o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
wnioski o nadanie klauzuli wykonalności i stwierdzenie prawomocności,
wnioski biegłych, tłumaczy i świadków o przyznanie wynagrodzenia
Informacje dodatkowe  

 

 1. Plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych:
Lp. Rodzaj spraw Liczba dyżurnych i pełniących zastępstwa Wydział i/lub sędziowie, asesorzy sądowi
i referendarze sądowi
1. cywilne Wydział Cywilny 1 zastępca Sędziowie i asesor sądowy I Wydziału Cywilnego
2. karne Wydział Karny 1 zastępca Sędziowie II Wydziału Karnego
3. rodzinne i nieletnich Wydział Rodzinny i Nieletnich 1 zastępca Sędziowie IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
4. wieczystoksięgowe Wydział Ksiąg Wieczystych 2 zastępców Referendarze  sądowi V Wydziału Ksiąg Wieczystych
5. rejestrowe Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy 1 zastępca Referendarze  sądowi VI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego
6. rejestrowe VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów 2 zastępców Referendarze  sądowi VII Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów
7. gospodarcze VIII Wydział Gospodarczy 1 zastępca Sędziowie, asesorzy sądowi  i referendarze sądowi VIII Wydziału Gospodarczego
8. gospodarcze IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych 2 zastępców Sędziowie i referendarz sądowy IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

 

Metadane

Data publikacji : 20.07.2022
Data modyfikacji : 19.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Warda Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry