Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału: Karolina Stasieczek-Mołdoch
tel.: +48 81 46 48 713

Z-ca Kierownika Oddziału: Anna Juć
tel.: +48 81 46 48 714

Oddział:
tel.: +48 81 46 48 712
fax: +48 81 46 48 833
e-mail: administracja@lublin-wschod.sr.gov.pl


Za sprawne funkcjonowanie Biura Obsługi Interesanta, Czytelni Akt i Biura Podawczego odpowiada Kierownik Bura Obsługi Interesanta, do którego zadań należy w szczególności organizowanie i nadzór nad pracą wskazanych komórek organizacyjnych.

Kierownik BOI: Anna Juć
Tel.: +48 81 46 48 704
e-mail: anna.juc@lublin-wschod.sr.gov.pl

Metadane

Data wytworzenia : 03.01.2011
Data publikacji : 03.01.2011
Data modyfikacji : 05.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony

do góry