Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Spis telefonów

Biuro Obsługi Interesanta

tel.: +48 81 464 87 22

Informacje w sprawach V Wydziału Ksiąg Wieczystych, VI KRS, VII Rejestru Zastawów udzielane są bezpośrednio przez sekretariaty wydziałów.


I Wydział Cywilny

Sekretariat

tel.: +48 81 464 87 21

fax.: +48 81 464 89 59

Sekcja egzekucyjna

tel.: +48 81 464 87 24

 

II Wydział Karny

 

Sekretariat

tel.: +48 81 464 88 85

fax: +48 81 464 88 86

 

III Wydział Karny

 

Sekretariat

tel.: +48 81 464 87 19

fax.: +48 81 464 89 56

Sekcja Wykonywania Orzeczeń

tel.: +48 81 464 88 44

 

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sekretariat

tel.:  +48 81 464 87 94

+48 81 464 87 95

+48 81 464 87 96

+48 81 464 88 00

+48 81 464 88 01

fax.: +48 81 464 89 54

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Sekretariat

tel.: +48 81 464 89 13

fax.: +48 81 464 89 16

Odpisy

tel.: +48 81 464 89 12

 

VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy

Monitor Sądowy i Gospodarczy

tel.:  +48 81 464 87 71

 

Biuro podawcze KRS

tel.:  +48 81 464 87 81

tel.: +48 81 464 87 00

 

Czytelnia akt KRS

tel. +48 81 464 87 67

 

Sekretariat

+48 81 464 87 15

+48 81 464 87 65

+48 81 464 87 66

+48 81 464 87 68

+48 81 464 87 69

+48 81 464 87 70

+48 81 464 87 72

+48 81 464 87 75

fax: +48 81 464 89 63

 

Centralna informacja Krajowego Rejestru Sądowego KRS (wydawanie odpisów i zaświadczeń)

tel.:  +48 81 464 87 00

 
 

VII Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów

Sekretariat

tel.:  +48 81 464 87 77

 

Kierwonik Sekretariatu

 tel.: +48 81 464 87 18

fax.: +48 81 464 87 42

 

VIII Wydział Gospodarczy

Sekretariat

tel.: +48 81 464 88 06

fax.: +48 81 464 88 05

 

 

IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych

kierownik sekretariatu

 tel.: +48 81 464 88 02

fax.: +48 81 464 89 64

Sekretariaty

pok. 503 tel. +48 81 464 88 03, +48 81 464 88 04

pok. 523 tel. +48 81 464 88 11

pok. 524 tel. +48 81 464 88 12

 

Czytelnia akt

tel.: +48 81 464 89 41

 

Czytelnia akt KRS

tel.: +48 81 464 87 67

Metadane

Data wytworzenia : 17.02.2011
Data publikacji : 17.02.2011
Data modyfikacji : 06.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Oleksik
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gburczyk
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry