Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy (stanowisko wspomagające pion pozaorzeczniczy – 0,25 etatu) oznaczonego sygn. LWOK.110.1.2024

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy (stanowisko wspomagające pion pozaorzeczniczy – 0,25 etatu) oznaczonego sygn. LWOK.110.1.2024

W wyniku przeprowadzenia drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowano 2 kandydatów, którzy otrzymali co najmniej 6 punktów:

 

       L.p.

 

Nazwisko i imię

  1.  

Zofia Bortacka-Mrysz

  1.  

Klaudia Rogalska

 

Trzeci etap konkursu (rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom wiedzy ogólnej oraz umiejętności w zakresie wykorzystania w praktyce wiedzy dot. zdań i czynności wykonywanych na stanowisku pracy) odbędzie się w dniu 5 marca 2024 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, (sala konferencyjna). W wyniku tego etapu konkursu, kandydat może otrzymać łącznie 3 punkty.

Na rozmowę kwalifikacyjną osoby wymienione na liście powinny stawić się z dokumentem tożsamości.

Sekretarz Komisji

Monika Sebastianiuk

Metadane

Data publikacji : 21.02.2024
Data modyfikacji : 21.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Sebastianiuk Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marta Bil-Miduch

Opcje strony

do góry