Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o wyniku konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – oznaczonego Nr LWOK.110.2.2024

Informacja o wyniku konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku – oznaczonego Nr LWOK.110.2.2024

W wyniku zakończenia procedury konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, do zatrudnienia zostały wyłonione kandydatury osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów:

  • Pani Katarzyna Puderecka – 11 pkt
  • Pani Magdalena Bernat – 10,51 pkt

Komisja wyłoniła ponadto listę rezerwową liczącą 4 osoby, na wypadek:

  • możliwości zatrudnienia większej liczby osób na takie samo stanowisko i w tym samym wymiarze czasu pracy;
  • rezygnacji kandydata z umowy o pracę,
  • ustania stosunku pracy z osobą zatrudnioną na staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.

Świdnik, dnia 23 luty 2024 r. 

Dyrektor Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Sylwia Choroszyńska-Zezula

Metadane

Data publikacji : 23.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staniak Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry