Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KOMUNIKAT  PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KONKURSOWEJ
 DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO P.O. ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU
z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Nr LWOK.110.3.2024

Zawiadamiam, iż trzeci etap konkursu na stanowisko p.o. asystenta sędziego (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2024 r. o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18.

Wymienieni poniżej kandydaci proszeni są o przybycie we wskazanym terminie w wyznaczonej  godzinach wraz  z dokumentem potwierdzającym tożsamość:

  1. Artur Banaszek
  2. Marcin Mirkowski
  3. Aleksandra Pawlik

Przewodnicząca Komisji
Sędzia Magdalena Gurba

Metadane

Data publikacji : 10.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Bogdańska Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry