Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

KOMUNIKAT  PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KONKURSOWEJ  DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO P.O. ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU z dnia 10 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA W SPRAWIE WYNIKÓW KONKURSU NA STANOWISKO P.O. ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zawiadamia o wynikach konkursu na stanowisko p.o. asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr LWOK.110.3.2024, ogłoszonego dnia 1 marca 2024 r.

Część pisemna odbyła się w dniu 10 kwietnia 2024 r., część ustna (rozmowa kwalifikacyjna) odbyła się w dniu 10 kwietnia 2024 r.

Kandydatem wskazanym przez Komisję konkursową do zatrudnienia na stanowisku p.o. asystenta sędziego jest:

LP

Nazwisko i Imię

Ilość punktów z testu

Ilość punktów z pracy pisemnej

Łączna ilość punktów za II etap

Punkty uzyskane w III etapie (0-9)

Liczba punktów łącznie w II i III etapie

1.

Banaszek Artur

31

5

36

9

45

Komisja konkursowa wyłoniła ponadto następującą listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia na stanowisku p.o. asystenta sędziego:

LP

Nazwisko i Imię

Ilość punktów z testu

Ilość punktów z pracy pisemnej

Łączna ilość punktów za II etap

Punkty uzyskane w III etapie (0-9)

Liczba punktów łącznie w II i III etapie

1.

Pawlik Aleksandra

27

8

35

8

43

2.

Mirkowski Marcin

28

8

36

6

42

Prezes Sądu Rejonowego Lublin - Wschód

w Lublinie z siedzibą w Świdniku

 /podpisano elektronicznie/ 

Marek Mielnik

Metadane

Data publikacji : 10.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Bogdańska Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry