Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na zastępstwo nieobecnego urzędnika (stanowisko wspomagające pion orzeczniczy)

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na zastępstwo nieobecnego urzędnika (stanowisko wspomagające pion orzeczniczy) w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku oznaczonego Nr LWOK.110.5.2024

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci (wskazani w kolejności alfabetycznej):

 1. Banasik Aleksandra
 2. Barycki Jan
 3. Basiak Patryk
 4. Chałat Barbara
 5. Dziewulska Monika
 6. Jastrzębska Sylwia
 7. Kaźmirak Kinga
 8. Kozyra Kamila
 9. Toporowska Edyta
 10. Trąbka Sylwia
 11. Tujaka Anna

Sprawdzian praktyczny zostanie przeprowadzony w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Osoby wymienione na liście powinny stawić się z dokumentem tożsamości.

W wyniku drugiego etapu konkursu, kandydaci mogą uzyskać ocenę wyrażoną w skali punktowej, wynoszącej maksymalnie 10 punktów, przy czym do trzeciego etapu dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy uzyskają minimum  6 punktów.

Osoby, które załączyły do zgłoszenia na konkurs dokumenty na inne nazwisko niż wskazane w zgłoszeniu, zobowiązane są do okazania w dniu konkursu oryginału dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (odpis aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska, w przypadku gdy zmiana nazwiska nie wynika z treści dowodu osobistego).

Trzeci etap konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r., od godz. 13.15 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, (sala konferencyjna).                                                                                                 

Sekretarz  Komisji
Monika Sebastianiuk

Metadane

Data publikacji : 22.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Sebastianiuk Oddział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry