Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

https://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/informacje-dodatkowe/oferty-pracy/23224,Informacja-o-wynikach-konkursu-na-zastepstwo-nieobecnego-urzednika-w-Sadzie-Rejo.html
15.07.2024, 06:36

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o wynikach konkursu na zastępstwo nieobecnego urzędnika w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – oznaczonego Nr LWOK.110.5.2024

Informacja o wynikach konkursu na zastępstwo nieobecnego urzędnika w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód  w Lublinie z siedzibą w Świdniku – oznaczonego Nr LWOK.110.5.2024

W wyniku zakończenia procedury konkursu na zastępstwo nieobecnego pracownika oraz w celu zaspokojenia okresowego, rzeczywistego zapotrzebowania kadrowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku do zatrudnienia została wyłoniona następująca kandydatura:

  1. Pani Aleksandra Banasik

- osoba, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Ponadto została sporządzona rezerwowa lista kandydatów, ułożona w kolejności malejącej, według liczby uzyskanych punktów:

  1. Kozyra Kamila
  2. Trąbka Sylwia
  3. Basiak Patryk
  4. Kaźmirak Kinga
  5. Tujaka  Anna
  6. Jastrzębska Sylwia
  7. Dziewulska Monika
  8. Toporowska Edyta

 

Upoważniona do wykonywania obowiązków

Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin - Wschód

w Lublinie z siedzibą w Świdniku

/podpisano elektronicznie/

Katarzyna Kwiatkowska

 

 

Metadane

Data publikacji : 26.04.2024
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Sebastianiuk
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Piwowarski

Opcje strony