Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Plan działania na rok 2021


Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rok 2021

Plan zapewniania dostępności określonej w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Diagnoza

Działanie

Budynek

Zalecenia do wdrożenia/Element planu

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
 

 1. Wyposażenie windy w powiadomienia głosowe
 2. Instalacja systemów antypoślizgowych oraz fakturowych oznaczeń nawierzchniowych
 3. Oznakowanie drzwi do pomieszczeń piktogramami oraz tabliczkami w alfabecie Braille`a
 4. Zainstalowanie w toaletach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych systemu przyzywowego
 5. Zastosowanie na pierwszym i ostatnim stopniu w biegu kontrastowej powierzchni schodów
 6. Dostosowanie w sekretariatach, biurach podawczych co najmniej jednego stanowiska dla osób ze szczególnymi potrzebami
 7. Wyposażenie czytelni w lupę
 8. Zakup sprzętu ewakuacyjnego (krzeseł ewakuacyjnych, drabinek ewakuacyjnych)

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Zapewnienie dostępu przez stronę internetową do usługi tłumacza języka migowego
 2. Zakup pętli indukcyjnej
 3. Zamieszczenie na stronie internetowej  informacji o działalności sądu w języku migowym i łatwym do czytania (ETR) 

 

Działanie

Zalecenia do wdrożenia/ Element planu

Dostępność cyfrowa

 1. Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej

 

Harmonogram

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek

Element planu

Termin realizacji

Niezbędne działania

Osoba/jednostka odpowiedzialna za wdrożenie

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków

Budynek przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

Wyposażenie windy w powiadomienia głosowe

Sierpień 2021 roku

 • Przygotowanie postepowania
 • Zawarcie umowy
 • Realizacja robót
 • Odbiór

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych

Budynek przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

 1. Instalacja systemów antypoślizgowych oraz fakturowych oznaczeń nawierzchniowych
 2. Oznakowanie drzwi do pomieszczeń piktogramami oraz tabliczkami w alfabecie Braille`a
 3. Zainstalowanie w toaletach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych systemu przyzywowego
 4. Zastosowanie na pierwszym i ostatnim stopniu w biegu kontrastowej powierzchni schodów
 5. Dostosowanie w sekretariatach, biurach podawczych co najmniej jednego stanowiska dla osób ze szczególnymi potrzebami

Sierpień 2021 roku

 • Przygotowanie postepowania
 • Zawarcie umowy
 • Realizacja robót
 • Odbiór

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Budynek przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

Wyposażenie czytelni w lupę.

Kwiecień 2021 roku

Zakup lupy

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób

Budynek przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

Zakup sprzętu ewakuacyjnego (krzeseł ewakuacyjnych, drabinek ewakuacyjnych)

Czerwiec 2021 roku

 • Rozeznanie rynku
 • Zakup sprzętu

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Inspektor BHP

 

 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Budynek

Element planu

Termin realizacji

Niezbędne działania

Osoba/jednostka odpowiedzialna za wdrożenie

Obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje

Budynek przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

Zapewnienie dostępu przez stronę internetową sądu do usługi tłumacza języka migowego.

Maj 2021 roku

 • Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z ustaleniem kosztów realizacji
 • Zawarcie umowy
 • Przygotowanie stanowiska do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

Kierownik Oddziału Informatycznego;

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia

Budynek przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

Zakup pętli indukcyjnej.

Kwiecień 2021 roku

 • Rozeznanie rynku
 • Zakup urządzenia i odbiór
 • Umieszczenie na stronie internetowej informacji o pętli

Kierownik Oddziału Informatycznego;

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania

Budynek przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

Zamieszczenie na stronie internetowej  informacji o działalności sądu w języku migowym i łatwym do czytania (ETR).

Maj 2021 roku

 • Rozeznanie rynku
 • Zlecenie utworzenia informacji w PJM
 • Przygotowanie informacji w języku łatwym do czytania
 • Zamieszczenie na stronie internetowej sądu powyższych informacji

Kierownik Oddziału Gospodarczego; Kierownik Oddziału Informatycznego

 

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Element planu

Termin realizacji

Niezbędne działania

Osoba/jednostka odpowiedzialna

Zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej

Działanie ciągłe

 • Przeprowadzenie szkolenia dla redaktorów strony BIP z zakresu tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo
 • Zamieszczanie dokumentów w wersji dostępnej

Kierownik Oddziału Informatycznego

         

Data sporządzenia: 24 marca 2021 r.

Opracowała: Joanna Jabłońska

Metadane

Data publikacji : 06.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Jabłońska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry