Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Kancelarie Komornicze w rewirze Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą Świdniku

Kancelaria komornicza nr I

Grzegorz Antoniuk

ul. Droga Męczenników Majdanka 74
20-325 Lublin
tel.: 798 444 689

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30;
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30;
Strona www: komornik-antoniuk.pl
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
PKO BP SA Oddział 1 w Lublinie
32 10203147 0000 8202 0118 6659


Kancelaria komornicza nr II

Wojciech Chomicki

ul. Pogodna 50A lok. 3
20-337 Lublin
tel.: 81  728 51 72

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30;
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - czwartek w godz. 9.00-14.00;
Komornik przyjmuje interesantów we wtorek: od godz. 10.00 - 14.00. Informacja telefoniczna udzielana jest stronom i uczestnikom postępowania od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 - 14.00.
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
Bank BNP Paribas SA
38 2030 0045 1110 0000 0212 4400


Kancelaria komornicza nr III

Marcin Ciesielczuk

ul. Krańcowa 113/12
20-338 Lublin
tel./fax: 81 751 33 33
tel. kom.: 601 339 633

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30;
Godziny przyjęć interesantów: wtorek w godz. 10.00 - 14.00;
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
31 2030 0045 1110 0000 0171 8290


Kancelaria komornicza nr IV

Piotr Gorgol zastępowany przez Komornika Sądowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Pana Pawła Paradzińskiego od dnia 13 lipca 2023 r. do odwołania, z przekazaniem agend kancelarii.

ul. Hutnicza 3
20-218 Lublin
tel.: 81 759 24 00
 

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30;
Godziny przyjęć interesantów: czwartek w godz. 10.00 - 14.00;
Komornik przyjmuje interesantów także w inne dni tygodnia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Strona www: komornik-gorgol.pl
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
BGŻ BNP PARIBAS BP SA o. w Lublinie 
07 16001446 1837 3785 7000 0001

Zgodnie z treścią  art. 10 ust. 4 pkt.1  ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, ze zm.) Komornik Sądowy  zawiadamia, że w I półroczu 2024 roku nie będzie przyjmował spraw z wyboru wierzyciela.


Kancelaria komornicza nr V

Jacek Kania

ul. Słowackiego 3/3
21-040 Świdnik
tel./fax: 81 728 41 61

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30;
Godziny przyjęć interesantów: wtorek w godz. 9.00-15.00;
W sprawach nagłych i pilnych w inne dni po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu spotkania.
Strona www: lublin-wschod.pl
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
PKO BP SA w Warszawie Oddział 1 w Lublinie
33 1020 3147 0000 8102 0096 1359


Kancelaria komornicza nr VI

Paweł Komar

ul. Łęczyńska 51
20-313 Lublin
tel.: 81 745 27 74

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30;
Godziny przyjęć interesantów: wtorek w godz. 9.00 - 14.00;
Komornik przyjmuje interesantów także w inne dni tygodnia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Strona www: komornikpk.pl
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
BGŻ BNP Paribas SA
29 1600 1462 1836 2053 0000 0001


Kancelaria komornicza nr VII

Przemysław Kowalski

ul. Mełgiewska 11/29
20-234 Lublin
tel.: 81 445 88 84

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00, wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00;
Godziny przyjęć interesantów: w każdy wtorek w godz. 10.00 - 15.00, czwartek w godz. 9.00 - 14.00;
Komornik przyjmuje interesantów także w inne dni tygodnia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
PKO BP SA
22 1020 3147 0000 8502 0129 7951


Kancelaria komornicza nr VIII

Kamil Dobosz

ul. Turystyczna 32
20-207 Lublin
tel.: 727 350 300

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30;
Godziny przyjęć interesantów: wtorek w godz. 8.00 - 15.00;
Strona www: swidnik-komornik.pl
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
BGŻ BNP Paribas SA
6320 3000 4511 1000 0001 470170

 


Kancelaria komornicza nr IX

Małgorzata Nozdryn-Płotnicka

ul. Lotnicza 5
20-322 Lublin
tel. kom.: 787 011 780

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00, wtorek - piątek w godz. 8.00-16.00;
Godziny przyjęć interesantów: w każdy poniedziałek  w godz. 10.00 – 17.00;
Strona www: komornik.lu
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
BGŻ BNP Paribas SA
62 1600 1446 1874 0607 0000 0001


Kancelaria komornicza nr X

Józef Ogorzałek

ul. Górnicza 3/15
21-010 Łęczna
tel.: 81 710 83 36

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 do 15.30;
Godziny przyjęć interesantów: wtorek w godz. 9.00 – 15.00;
Strona www: komornikleczna.pl
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
BNP Paribas Bank Polska SA
93 16001462 1879 0641 9000 0001

 


Kancelaria komornicza nr XI

Joanna Paluch

Al. Wincentego Witosa 3
20-315 Lublin
tel.: 81 524 42 08

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 do 15.30;
Godziny przyjęć interesantów: wtorek w godz. 10.00 – 15.00;
Komornik przyjmuje interesantów także w inne dni tygodnia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Strona www: komornik-lublin-paluch.pl
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
BNP Paribas Bank Polska SA
46 2030 0045 1110 0000 0287 3290

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, ze zm.) Komornik Sądowy Joanna Paluch zawiadamia, że nie będzie przyjmował spraw z wyboru wierzyciela.


Kancelaria komornicza nr XII

Paweł Paradziński

ul. Lotnicza 3
20-322 Lublin
tel.: 81 442 72 43

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30;
Godziny przyjęć interesantów: wtorek w godz. 9.00 – 14.00;
Istnieje możliwość telefonicznego ustalenia dogodnego terminu spotkania. Informacja telefoniczna udzielana jest jedynie stronom i uczestnikom postępowania od  poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.30.
Strona www: komornik-paradzinski.pl
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
Bank Polska Kasa Opieki SA o. w Lublinie
16 12405497 1111 0010 5517 9129

Zgodnie z treścią art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, ze zm.) Komornik Sądowy Paweł Paradziński zawiadamia, że nie będzie przyjmował spraw z wyboru wierzyciela.


Kancelaria komornicza nr XIII

Wojciech Piłat

ul. Mełgiewska 2
20-209 Lublin
tel.: 81 528 03 93
tel. kom.: 795 000 393

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00, wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30;
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00 oraz w inne dni po telefonicznym uzgodnieniu.
Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 - 12.30.
Strona www: komornik-lublin.pl
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
PKO BP SA
48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, ze zm.) Komornik Sądowy Wojciech Piłat zawiadamia, że nie będzie przyjmował spraw z wyboru wierzyciela.


Kancelaria komornicza nr XIV

Agnieszka Stachyra

ul. Polna 18
21-010 Łęczna
tel.: 81 759 39 74
tel. kom.: 780 008 421

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00;
Godziny przyjęć interesantów: wtorek w godz. 10.00 - 14.00 lub w sprawach nagłych i pilnych w inne dni urzędowania kancelarii po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu spotkania. Informacja telefoniczna udzielana jest tylko stronom i uczestnikom postępowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Strona www: komornikleczna.com
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
BNP Paribas Bank Polska SA
20 1600 1446 1878 1896 3000 0001

Zgodnie z treścią  art. 10 ust. 4 pkt.1  ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, ze zm.) Komornik Sądowy  Agnieszka Stachyra zawiadamia, że w I półroczu 2024 roku nie będzie przyjmowała spraw z wyboru wierzyciela.


Kancelaria komornicza nr XV

Jarosław Zuń

ul. Wrońska 2
20-327 Lublin
tel.: 81 746 21 21

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek, środa - piątek w godz. 7.30 - 15.30, wtorek w godz. 9.00 - 17.00;
Godziny przyjęć interesantów: wtorek w godz. 10.00 – 15.00;
Strona www: komornik-lublin-zun.pl
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
06 1240 5497 1111 0010 5311 1172

Zgodnie z treścią art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, ze zm.) Komornik Sądowy Jarosław Zuń zawiadamia, że nie będzie przyjmował spraw z wyboru wierzyciela.


Kancelaria komornicza nr XVI

Karolina Gromadzka

ul. Racławicka 38-40
21-040 Świdnik
tel.: 81 721 16 50
tel. kom.: 518 084 598

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek - piątek w godz. 8.30 - 15.30
Godziny przyjęć interesantów: wtorek w godz. 10.00 – 14.00. W inne dni tygodnia po uprzednim telefonicznym  uzgodnieniu terminu.
Strona www: komornikswidnik.pl
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
81 16001462 1898 4308 3000 0001


Kancelaria komornicza nr XVII

Krystian Jargieło

ul. Niepodległości 20/1
21-040 Świdnik
tel.: 533 906 892

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00, wtorek - piątek w godz. 8.00 - 15.00;
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00 oraz w inne dni po telefonicznym uzgodnieniu.
Strona www: komornik-jargielo.pl
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
Bank Pekao SA
95 1240 2382 1111 0011 0853 2657


Kancelaria komornicza nr XVIII

Dominika Gajewska

Al. Jana Pawła II 72
21-010 Łęczna
tel.: 695 422 710

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00;
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 14.00;
Strona www: komornik-leczna.pl
E-mail: 

Numer rachunku bankowego
94 2490 0005 0000 4600 2926 7611


Kancelaria komornicza nr XIX

Mateusz Pernach

ul. Anny Walentynowicz 9 lok 130
20-382 Lublin
tel.: 664 244 755

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00,  wtorek - piątek w godz. 09.00-15.00;
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek w godz. 08.00 - 16.00;
W inne dni tygodnia komornik przyjmuje interesantów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Strona www: komornik-lublin-wschod.pl
E-mail:

Numer rachunku bankowego
Alior Bank SA
49 2490 0005 0000 4600 7038 3132


Kancelaria komornicza nr XX

Nikodem Koszałka

ul. Chemiczna 7 lok. 32
20-329 Lublin
tel.: 533 893 536

Godziny pracy kancelarii: poniedziałek- czwartek w godz. 9.00 - 16.00, piątek w godz. 09.00-14.00;
Godziny przyjęć interesantów: wtorek w godz. 10.00 - 14.00 oraz w inne dni tygodnia komornik przyjmuje interesantów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Strona www: koszalkakomornik.pl

E-mail:

Numer rachunku bankowego
Alior Bank SA
30 2490 0005 0000 4600 4540 4713

Metadane

Data wytworzenia : 17.02.2011
Data publikacji : 15.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Bicz-Krzyszczak Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry