Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Kancelarie Komornicze w rewirze Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą Świdniku

WAŻNE !!!!!

W ramach działań zapobiegawczych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V2 ,,koronowirusa” uprzejmie informujemy, iż Komornicy ograniczają obsługę interesantów zgłaszających się bezpośrednio do kancelarii do przypadków wyjątkowych i nie cierpiących zwłoki. Obsługa będzie odbywać się drogą pocztową (tradycyjną), elektroniczną (internet) lub telefoniczną – do odwołania. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów w poszczególnych kancelariach.

 

KANCELARIA KOMORNICZA NR I

GRZEGORZ ANTONIUK

ul. Dr. Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin, tel. 798 444 689

GODZINY PRACY KANCELARII: poniedziałek - piątek 7.30 do 15.30

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: poniedziałek - piątek 7.30 do 15.30

adres strony internetowej: www.komornik-antoniuk.pl

adres e-mail: lublin.antoniuk@komornik.pl

Numer rachunku bankowego 

PKO BP SA Oddział 1 w Lublinie 32 10203147 0000 8202 0118 6659

 

KANCELARIA KOMORNICZA NR II

WOJCIECH CHOMICKI

ul. Pogodna 50A lok. 3, 20-337 Lublin tel. 81  728 51 72

GODZINY PRACY KANCELARII: poniedziałek – piątek: 7:30-15:30

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: od poniedziałku do czwartku 9.00-14.00, komornik przyjmuje interesantów we wtorek: od godz. 10:00-14:00. Informacja telefoniczna udzielana jest stronom i uczestnikom postępowania od poniedziałku do czwartku 9.00-14.00

adres e-mail: lublin.chomicki@komornik.pl

Numer rachunku bankowego 

Bank BNP Paribas SA 38 2030 0045 1110 0000 0212 4400

 

KANCELARIA KOMORNICZA NR III

MARCIN CIESIELCZUK

ul. Krańcowa 113/12, 20-338 Lublin, tel./fax  81  751 33 33, tel. kom. 601 339 633

GODZINY PRACY KANCELARII: poniedziałek – piątek: 7:30 - 15:30

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: wtorek od 10:00 do 14:00

adres e-mail: swidnik.ciesielczuk@komornik.pl

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, ze zm.) Komornik Sądowy Marcin Ciesielczuk zawiadamia, że w II półroczu 2021 r. będzie odmawiał przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Numer rachunku bankowego 

31 2030 0045 1110 0000 0171 8290

 

KANCELARIA KOMORNICZA NR IV

PIOTR GORGOL

ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin, tel. 081  759 24 00, kom. 730 242 929

GODZINY PRACY KANCELARII: poniedziałek - piątek 7:30 do 15:30

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: wtorek i czwartek od godz. 10:00 - 14:00.Komornik przyjmuje interesantów także w inne dni tygodnia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

adres strony internetowej: www.komornik-gorgol.pl

adres e-mail: lublin.gorgol@komornik.pl

Numer rachunku bankowego 

BGŻ BNP PARIBAS BP SA o. w Lublinie 
07 16001446 1837 3785 7000 0001
 

KANCELARIA KOMORNICZA NR V

JACEK KANIA

ul. Słowackiego 3/3 ,21-040 Świdnik, tel./fax  81  728 41 61

GODZINY PRACY KANCELARII: poniedziałek - piątek: 7:30 – 15:30

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: wtorek od godz. 9:00-15.00. W sprawach nagłych i pilnych w inne dni po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

adres strony internetowej: www.lublin-wschod.pl

adres e-mail: komornik.kania@lublin-wschod.pl

Numer rachunku bankowego 

PKO BP SA w Warszawie Oddział 1 w Lublinie Nr 33 1020 3147 0000 8102 0096 1359

 

KANCELARIA KOMORNICZA NR VI

PAWEŁ KOMAR

ul. Łęczyńska 51, 20-313 Lublin, tel. 081  745 27 74           

GODZINY PRACY KANCELARII: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: wtorek od godz. 9.00 – 14.00. Komornik przyjmuje interesantów także w inne dni tygodnia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

adres strony internetowej:   https://komornikpk.pl

adres e-mail: pawel.komar@komornik.pl

Numer rachunku bankowego 

BGŻ BNP Paribas S.A. 29 1600 1462 1836 2053 0000 0001

 

KANCELARIA KOMORNICZA NR VII

PRZEMYSŁAW KOWALSKI

ul. Mełgiewska 11/29, 20-234 Lublin, tel. 81  445 88 84

 GODZINY PRACY KANCELARII: poniedziałek: 9.00 -17.00, wtorek - piątek 8.00 -16.00

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: każdy wtorek od godz. 10.00 do 15.00, czwartek 9.00-14.00. Komornik przyjmuje interesantów także w inne dni tygodnia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

adres e-mail: lublin.kowalski@komornik.pl

Numer rachunku bankowego 

PKO BP SA 22 1020 3147 0000 8502 0129 7951

 

KANCELARIA KOMORNICZA NR VIII

KAMIL DOBOSZ 

ul. Turystyczna 32, 20-207 Lublin, tel. 727 350 300

GODZINY PRACY KANCELARII: poniedziałek - piątek: 7.30-15.30

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: wtorek od godz. 8.00-15.00. 

adres strony internetowej: www.swidnik-komornik.pl

adres e-mail:  lublin3@komornik.pl

Numer rachunku bankowego 

BGŻ BNP Paribas S.A.

6320 3000 4511 1000 0001 470170

 

KANCELARIA KOMORNICZA NR IX

MAŁGORZATA NOZDRYN-PŁOTNICKA

ul. Lotnicza 5,20-322 Lublin, tel. 81 744 20 70, kom. 787 011 780

GODZINY PRACY KANCELARII: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 8.00-16.00

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do 17.00

adres strony internetowej: www.komornik.lu

adres e-mail: lublin.nozdryn@komornik.pl

Numer rachunku bankowego 

BGŻ BNP PARIBAS BP SA
62 1600 1446 1874 0607 0000 0001
 
Zgodnie z treścią art. 10 ust. 4 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, ze zm.) Komornik Sądowy Małgorzatę Nozdryn-Płotnicką zawiadamia, że w II półroczu 2021 r. będzie odmawiała przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

 

KANCELARIA KOMORNICZA NR X

JÓZEF OGORZAŁEK

ul. Górnicza 3/15, 21-010 Łęczna, tel. 81  710 83 36

GODZINY PRACY KANCELARII: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: w każdy wtorek od godz. 9.00 do 15.00

adres strony internetowej: www.komornikleczna.pl

adres e-mail: lublin.ogorzalek@komornik.pl

Numer Rachunku bankowego

BNP Paribas Bank Polska S.A. 93 16001462 1879 0641 9000 0001

 

KANCELARIA KOMORNICZA NR XI

JOANNA PALUCH

Al. Wincentego Witosa 3, 20-315 Lublin, tel./fax  081  524 42 08

GODZINY PRACY KANCELARII: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: wtorek od godz. 10:00-15:00.Komornik przyjmuje także w pozostałe dni tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

adres strony internetowej: www.komornik-lublin-paluch.pl

 adres e-mail: lublin.paluch@komornik.pl

Numer Rachunku bankowego

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0287 3290

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 w zw. z art. 10 ust. 4 pkt. 1 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, ze zm.) Komornik Sądowy Joanna Paluch zawiadamia,  zawiadamia, że nie będzie przyjmowała spraw z wyboru wierzyciela.

 

KANCELARIA KOMORNICZA NR XII

PAWEŁ PARADZIŃSKI

ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin, tel. 81  442 72 43

GODZINY PRACY KANCELARII:   poniedziałek - piątek 7:30-15:30

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: wtorek,  od godz. 9.00 do 15.00, czwartki od godz: 11:00 do 16:00. Istnieje możliwość telefonicznego ustalenia dogodnego terminu spotkania. Informacja telefoniczna udzielana jest jedynie stronom i uczestnikom postępowania od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.30

adres strony internetowej: www.komornik-paradzinski.pl

adres email: lublin.paradzinski@komornik.pl

Numer Rachunku bankowego 

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Lublinie 

16 12405497 1111 0010 5517 9129

Zgodnie z treścią art. 10 ust 1 pkt 1ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, ze zm.) Komornik Sądowy Paweł Paradziński zawiadamia, że nie będzie przyjmował spraw z wyboru wierzyciela.

 

KANCELARIA KOMORNICZA NR XIII

WOJCIECH PIŁAT

ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin, tel. 81  528 03 93, 795 000 393

GODZINY PRACY KANCELARII: poniedziałek: 9 - 17, wtorek- piątek: 7.30-15.30

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: w każdy poniedziałek od 9-17 oraz w inne dni po telefonicznym uzgodnieniu. Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30-12.30

adres strony internetowej: www.komornik-lublin.pl

adres e-mail: kancelaria@komornik-lublin.pl

Numer rachunku bankowego 

PKO BP SA 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, ze zm.) Komornik Sądowy Wojciech Piłat zawiadamia, że nie będzie przyjmował spraw z wyboru wierzyciela.

 

 

KANCELARIA KOMORNICZA NR XIV

AGNIESZKA STACHYRA

ul. Braci Wójcickich 5, 21-010 Łęczna, tel. 81 759 39 74, kom. 780 008 421

GODZINY PRACY KANCELARII: poniedziałek - piątek 8.00-15.00

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: w każdy wtorek od godz. 10.00 do 14.00 lub w sprawach nagłych i pilnych w inne dni urzędowania kancelarii po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu spotkania. Informacja telefoniczna udzielana jest tylko stronom i uczestnikom postępowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

adres strony internetowej: www.komornikleczna.com

adres e-mail: lublin.stachyra@komornik.pl

Numer rachunku bankowego 

BNP Paribas Bank Polska S.A. 20 1600 1446 1878 1896 3000 0001.

 

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 w zw. z art. 10 ust. 4 pkt. 1 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, ze zm.) Komornik Sądowy Agnieszka Stachyra zawiadamia,  że w II półroczu 2021 r. będzie odmawiała przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

 

KANCELARIA KOMORNICZA NR XV

JAROSŁAW ZUŃ

ul. Wrońska 2 , 20-327 Lublin, tel. 81  746 21 21

GODZINY PRACY KANCELARII:  poniedziałek, środa-piątek 07:30-15:30,  wtorek 09:00-17:00

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: wtorek od godz. 10.00 – 15.00

adres strony internetowej: www.komornik-lublin-zun.pl

adres e-mail: lublin.zun@komornik.pl

Numer rachunku bankowego 

06 1240 5497 1111 0010 5311 1172

Zgodnie z treścią art. 10 ust 1 pkt 1ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, ze zm.) Komornik Sądowy Jarosław Zuń zawiadamia, że nie będzie przyjmował spraw z wyboru wierzyciela.

 

KANCELARIA KOMORNICZA NR XVI

Karolina Gromadzka

ul. Racławicka 38-40 , 21-040 Świdnik, tel. 81  7211650; kom. 518 084 598

GODZINY PRACY KANCELARII:  poniedziałek - piątek 08:30-15:30

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: wtorek od godz. 10.00 – 14.00

W inne dni tygodnia po uprzednim telefonicznym  uzgodnieniu terminu 

adres strony internetowej: komornikswidnik.pl

adres e-mail: lublin.gromadzka@komornik.pl 

Numer Rachunku bankowego 
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

81 16001462 1898 4308 3000 0001

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 17.02.2011
Data publikacji : 05.02.2019
Data modyfikacji : 11.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ireneusz Poniewozik
Osoba udostępniająca informację:
Marta Osińska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Bicz-Krzyszczak

Opcje strony

do góry