Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Przyjazny pokój Przesłuchań

"Przyjazny Pokój Przesłuchań" to pomieszczenie przeznaczone i specjalnie przystosowane do prowadzenia przesłuchań w warunkach przyjaznych osobie przesłuchiwanej, zapewniających jej możliwie największy komfort i poczucie bezpieczeństwa. Ma to kluczowe znaczenie przy zapobieganiu ponownemu doświadczeniu przez osoby pokrzywdzone lub będące świadkiem przestępstwa stresujących przeżyć.

Tego typu pokoje są niezastąpione w przypadku, gdy organy wymiaru sprawiedliwości mają do czynienia z osobami, które mogą być słuchane tylko jeden raz – dziećmi, ale także np. dorosłymi ofiarami przestępstw na tle seksualnym.

Przyjazny Pokój Przesłuchań składa się z dwóch pomieszczeń oddzielonych lustrem weneckim:

  1. Pokoju przesłuchań służący do przeprowadzania przesłuchania świadka przez sędziego w obecności i z udziałem biegłego psychologa oraz tłumacza, jeżeli został powołany.
  2. Pokoju technicznego, który wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt audiowizualny do rejestracji dźwięku i obrazu z przesłuchania.

„Przyjazny Pokój Przesłuchań” – znajduje się w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18 w pokoju nr 175A , I piętro w niskiej części budynku przy salach rozpraw.

Numer telefonu do dokonania rezerwacji oraz potwierdzenia dostępności „Przyjaznego pokoju przesłuchań” – 81 46 48 701.

Pokój może zostać udostępniony na potrzeby innych jednostek, po uzyskaniu zgody Prezesa Sądu. Skan pisemnego wniosku o wyrażenie zgody na udostępnienie Pokoju należy przesłać na adres e-mail: 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku posiada zaświadczenie wydane przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka stwierdzające, że pomieszczenie spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Metadane

Data publikacji : 27.07.2023
Data modyfikacji : 28.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry