Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 495/20

„Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 17 września 2021 roku wydanym w sprawie I Ns 495/20 z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.153,00 zł (tysiąc sto pięćdziesiąt trzy złote 00/100) tytułem wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Chełm- Lublin Systemowa, na rzecz spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Kontancinie- Jeziorna lub jej następców prawnych, na nieruchomości stanowiącej działką ewidencyjną nr 171 w obrębie Szpica, gmina Puchaczów, którą to kwotę wypłacić uczestnikowi Tomaszowi Kotowi lub jego następcom prawnym. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru wyżej wskazanego depozytu.”

Metadane

Data publikacji : 21.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny

Opcje strony

do góry