Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego I Ns 1188/21

„Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 16 grudnia 2021 roku wydanym w sprawie I Ns 1188/21 z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Świdnickiego o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.026 zł (szesnaście tysięcy dwadzieścia sześć złotych) tytułem odszkodowania za nabyte z mocy prawa przez Powiat Świdnicki prawo własności nieruchomości położonej w obrębie 10 –Trawniki Gmina Trawniki powiat Świdnicki – oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze 268/10 i 238/12 o łącznej powierzchni 0,0444 ha, którą to kwotę polecił wypłacić każdej osobie legitymującej się prawem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 8 lipca 2021 roku. Sąd wzywa właściciela nieruchomości do odbioru wyżej wskazanego depozytu.”

Metadane

Data wytworzenia : 28.12.2021
Data publikacji : 28.12.2021
Obowiązuje od : 28.12.2021
Obowiązuje do : 28.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Zarzeczna-Bartoszek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony

do góry