Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Spis inwentarza I Ns 1351/21

„Sąd Rejonowy  Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w I Wydziale Cywilnym na  podstawie art.  6363  k.p.c.  w  zw.  z  art.  6381  k.p.c. zawiadamia,  że  w  tutejszym Sądzie   złożono   sporządzony przez Beatę Gajowiak oraz Wiolettę Kondracką w dniu 29 listopada 2021 roku wykaz  inwentarza po zmarłej w dniu 13 kwietnia 2020 roku Irenie Gajowiak,  PESEL 44010711589,  ostatnio zamieszkałej w miejscowości Łuszczów Kolonia, gmina Łęczna. 

Sąd Rejonowy poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem  inwentarza może  zapoznać się każdy,  kto  taką  potrzebę dostatecznie  uzasadni; 
  2.  osoba, która uprawdopodobni,    że    jest spadkobiercą,  uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą,  albo wykonawca testamentu  lub wierzyciel   mający pisemny  dowód  należności  przeciwko spadkodawcy,  może złożyć  do sądu  spadku wniosek o sporządzenie spisu  inwentarza.”

Metadane

Data publikacji : 30.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny

Opcje strony

do góry