Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 1101/23

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 14 listopada 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 1101/23 z wniosku Województwa Lubelskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11.117,00 zł (jedenaście tysięcy sto siedemnaście złotych) tytułem odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Lubelskie– Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie nieruchomość położoną w obrębie 0014- Rogóźno, gmina Ludwin, powiat łęczyński, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze 651/1 o powierzchni 0,0310 ha, którą to kwotę wypłacić na wniosek każdej osoby która wykaże się dokumentem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 19 czerwca 2023 r. Sąd wzywa właściciela nieruchomości do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Metadane

Data wytworzenia : 17.11.2023
Data publikacji : 17.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny

Opcje strony

do góry