Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 1184/23

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 14 listopada 2023 roku wydanym w sprawie I Ns 1184/23 z wniosku Województwa Lubelskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 334,00 zł (trzysta trzydzieści cztery złote) tytułem odszkodowania za nabyty z mocy prawa przez Województwo Lubelskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie udział wynoszący 2/6 (dwie szóste) części w nieruchomości położonej w obrębie 4-Kijany, gmina Spiczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 313/1 o powierzchni 0,0078  ha, którą to kwotę wypłacić na wniosek każdej osoby która wykaże się dokumentem potwierdzającym nabycie spadku po Konradzie Duleju (s. Józefa i Bogusławy) w udziale 1/6 oraz po Marcie Jasina (c. Józefa i Bogusławy) w udziale 1/6. Sąd wzywa spadkobierców do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Metadane

Data wytworzenia : 17.11.2023
Data publikacji : 17.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny

Opcje strony

do góry