Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu I Ns 241/15

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 24 lipca 2015 roku wydanym w sprawie I Ns 241/15 z wniosku Województwa Lubelskiego - o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, Sąd wzywa do odbioru kwoty 906,00 zł (dziewięćset sześć złotych 00/100) tytułem odszkodowania za nieruchomość nabytej z mocy prawa przez Województwo Lubelskie położonej w obrębie Kuzawka Kol, gmina Sławatycze, powiat bialski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 62/1 o powierzchni 00088 ha, złożonej do depozytu sądowego na mocy postanowienia z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie I Ns 241/15. Sąd wzywa do odbioru depozytu byłych właścicieli nieruchomości tj. każdą osobę, która wykaże, że była jej właścicielem w dniu 10 czerwca 2014 roku. 
 

Metadane

Data wytworzenia : 13.02.2024
Data publikacji : 13.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry