Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu I Ns 1821/15

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 9 listopada 2015 roku wydanym w sprawie I Ns 1821/15 z wniosku Województwa Lubelskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.532,80 zł (pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Lubelskie nieruchomość położoną w obrębie 6- Elżbieta, gmina Opole Lubelskie, powiat opolski, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze 628/1 o powierzchni 0,1337 ha, którą to kwotę polecił wypłacić każdej osobie legitymującej się prawem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 2 kwietnia 2013 roku. Sąd wzywa byłych właścicieli nieruchomości do odbioru wyżej wskazanego depozytu.
 

Metadane

Data wytworzenia : 13.02.2024
Data publikacji : 13.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry