Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu I Ns 310/20

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lublinie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego wzywa do odebrania z depozytu sądowego kwoty 53.800 zł (pięćdzisiąt trzy tysiące osiemset złotych 00/100), zabezpieczonej w toku oględzin miejsca ujawninia zwłok Zbigniewa Lisiaka. Sąd wzywa do odbioru depozytu uprawnionego, który należycie wykaże uprawnienie do odbioru depozytu lub do nabycia spadku po Zbigniewie Lisiaku.
 

Metadane

Data wytworzenia : 13.02.2024
Data publikacji : 13.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry