Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 31/24

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z 14 lutego 2024 roku wydanym w sprawie I Ns 31/24 z wniosku Gminy Miejskiej Świdnik o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 114.120 zł (sto czternaście tysięcy sto dwadzieścia złotych) tytułem odszkodowania za nabyte z mocy prawa przez Gminę Miejską Świdnik prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 245/3 o powierzchni 0,1201 ha położonej obrębie 6 Kolonia Krępiec, gmina Świdnik, powiat świdnicki, którą to kwotę polecił wypłacić na wniosek każdej osoby legitymującej się prawem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 21 lipca 2021 r. Sąd wzywa właściciela nieruchomości do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Metadane

Data publikacji : 16.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny

Opcje strony

do góry