Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 78/24

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 04 marca 2024 roku wydanym w sprawie I Ns 78/24 z wniosku Gminy Głusk o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 27.512,00 zł ( dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwanaście złotych ) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Gminę Głusk prawa własności nieruchomości – działki ewidencyjnej nr. 347/2 o pow. 0,0922 ha położonej w obrębie Mętów, jednostka ewidencyjna Głusk, na mocy decyzji nr. 1517/22 znak: AB.6740.1118.2022.JW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Starostwa Powiatowego w Lublinie z dniu 30 września 2022 r. którą to kwotę wypłacić na wniosek właścicieli nieruchomości lub ich następcom prawnym po wykazaniu swoich uprawnień. Sąd wzywa uczestników do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Metadane

Data publikacji : 06.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Konowałek I Wydział Cywilny

Opcje strony

do góry