Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Wezwanie do odbioru depozytu I Ns 935/19

Pan Piotr Grabowski

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku   Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance z udziałem  Piotra Grabowskiego i  Skarbu Państwa o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego wzywa Pana do odebrania z depozytu sądowego kwoty 101,25 zł (sto jeden złotych 25/100) tytułem dywidendy za rok 2018 z tytułu posiadania 135 akcji imiennych serii B Lubelskiego Węgla Bogdanka Spółki Akcyjnej o numerach od 749835 do 749969, którą to kwotę Sąd wypłaci:
Piotrowi Zbigniewowi Grabowskiemu pod warunkiem, że będzie się legitymował wpisem jako akcjonariusza do księgi akcyjnej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” Spółki Akcyjnej, dokonanym w następstwie nabycia od Skarbu Państwa 135 akcji imiennych serii B Lubelskiego Węgla Bogdanka Spółki Akcyjnej o numerach od 749835 do 749969 na mocy umowy nieodpłatnego zbycia akcji nr MSP/637/97/32/4190 z dnia 3 listopada 2010 roku,
lub Skarbowi Państwa pod warunkiem, że będzie legitymował się wpisem jako akcjonariusza do księgi akcyjnej Lubelskiego Węgla Bogdanka Spółki Akcyjnej z tytułu posiadania 135 akcji imiennych serii B Lubelskiego Węgla Bogdanka Spółki Akcyjnej o numerach od 749835 do 749969.
 

Metadane

Data wytworzenia : 11.04.2024
Data publikacji : 11.04.2024
Data modyfikacji : 11.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marta Bil-Miduch

Opcje strony

do góry