Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 156/24

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2024 roku wydanym w sprawie I Ns 156/24 z wniosku Lubelskiego Węgla „Bogdanka” Spółki akcyjnej w Bogdance o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 323.440,00 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych) tytułem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Puchaczowie, gm. Puchaczów, powiat łęczyński, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0010-Puchaczów, jednostka ewidencyjna Puchaczów jako działki nr. 289/2 o pow. 0,91 ha oraz 456 o pow. 6,76 ha, którą to kwotę wypłacić na wniosek osób legitymujących się prawem własności przedmiotowych nieruchomości na dzień 18.08.2023 r. tj. na dzień wydania decyzji Starosty Łęczyńskiego, znak : GN.6821.4.2023.BL z dnia 18.08.2023 r. i po przedłożeniu dowodu, z którego wynika prawo własności położonych w Puchaczowie, gm. Puchaczów, powiat łęczyński, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0010-Puchaczow, jednostka ewidencyjna Puchaczów jako działki nr. 289/2 o pow. 0,91 ha oraz 456 o pow. 6,76 ha. Sąd wzywa właściciela do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Metadane

Data wytworzenia : 16.04.2024
Data publikacji : 16.04.2024
Data modyfikacji : 16.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marta Bil-Miduch

Opcje strony

do góry