Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

https://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/ogloszenia/23263,Zezwolenie-na-zlozenie-do-depozytu-I-Ns-21724.html
15.07.2024, 08:23

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 217/24

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2024 roku wydanym w sprawie I Ns 217/24 z wniosku Województwa Lubelskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.696,00 zł ( trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych ) tytułem odszkodowania za nabyty z mocy prawa przez Województwo Lubelskie– Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie udział wynoszący ½ części w prawie własności nieruchomość położonej w obrębie 7 – Orzechów Kolonia, gmina Uścimów, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 3.413/28 o powierzchni 0,0066 ha, którą to kwotę wypłacić na wniosek osoby, która wykaże się dokumentem potwierdzającym nabycie spadku po : Januszu Suszczyk ( c. Bolesława i Genowefy) – udział ¼ i po Stanisławie Suszczyk     ( s. Bolesława i Genowefy ) – udział 1/4. Sąd wzywa  spadkobierców po Januszu Suszczyk i Stanisławie Suszczyk do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Metadane

Data wytworzenia : 06.05.2024
Data publikacji : 06.05.2024
Data modyfikacji : 06.05.2024
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marta Bil-Miduch

Opcje strony