Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 335/24

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2024 roku wydanym w sprawie I Ns 335/24 z wniosku Województwa Lubelskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 794,00 zł ( siedemset dziewięćdziesiąt cztery  złote ) tytułem odszkodowania za nabyte przez Gminę Mełgiew prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr. 211/9 o  pow. 0,0021 ha, położnej w obrębie 0015-Nowy Krępiec Kolonia, gmina Mełgiew, którą to kwotę wypłacić na wniosek osoby uprawnionej, która przedstawi dokumenty potwierdzające prawo do przedmiotowej nieruchomości. Sąd wzywa  właściciela do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Metadane

Data wytworzenia : 06.05.2024
Data publikacji : 06.05.2024
Data modyfikacji : 06.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marta Bil-Miduch

Opcje strony

do góry