Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 383/24

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 2 maja 2024 roku wydanym w sprawie I Ns 383/24   z wniosku Województwa Lubelskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1821,50 zł (jeden tysiąc osiemset dwadzieścia jeden złotych 50/100) tytułem odszkodowania za nabyty z mocy prawa przez Województwo Lubelskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie prawo własności   udziału ½ nieruchomości położonej w obrębie Stary Orzechów, gmina Sosnowica, powiat parczewski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  jako działka o nr 501/1  o powierzchni 0,0063 ha, którą to kwotę wypłacić na wniosek każdej osoby legitymującej się prawem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 19 czerwca 2023 r. Sąd wzywa  wierzycieli  do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Metadane

Data wytworzenia : 08.05.2024
Data publikacji : 09.05.2024
Data modyfikacji : 09.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marta Bil-Miduch

Opcje strony

do góry