Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 44/24

W Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 44/24  z wniosku Aleksandry Gołębiewskiej wydane zostało postanowienie w dniu 31 maja 2024 r. o sporządzenie spisu inwentarza  spadku po Ryszardzie Konowałek, PESEL  60041211159 , synu Romana i Kazimiery, zmarłego w dniu 25 kwietnia 2023 roku w Łęcznej, ostatnio stale zamieszkałego w Ciechankach Krzesimowskich 27, 21-010 Łęczna. Wzywa się: spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia  przedmiotów  należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów  spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data publikacji : 04.06.2024
Data modyfikacji : 04.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marta Bil-Miduch

Opcje strony

do góry