Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 545/24

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 4 czerwca 2024 roku wydanym w sprawie I Ns 545/24   z wniosku Województwa Lubelskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 378 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem złotych)  tytułem odszkodowania za nabyte z mocy prawa przez Województwo Lubelskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie prawo własności udziału  nieruchomości położonej w obrębie Zagrody, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  jako działka o nr 573/1   o powierzchni 0,0010 ha,   którą to kwotę wypłacić na wniosek każdej osoby legitymującej się prawem własności do przedmiotowej nieruchomości na dzień 5 marca 2024 r. Sąd wzywa  wierzycieli  do odbioru wyżej wskazanego depozytu.

Metadane

Data wytworzenia : 06.06.2024
Data publikacji : 06.06.2024
Data modyfikacji : 06.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marta Bil-Miduch

Opcje strony

do góry