Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku

Aktualnie znajdujesz się na:

Spis inwentarza I Ns 593/24

W Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 593/24  z wniosku Andrzeja Maciejewskiego wydane zostało postanowienie w dniu 25 czerwca 2024 r. o sporządzenie spisu inwentarza  spadku po Krystynie Maciejewskiej-Czyżyk, PESEL  52022308800, córce  Janiny i Kazimierza, zmarłej w dniu 27 stycznia 2024 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałej w Lublinie, ul. Kazimierza Jagiellończyka 3/11. Wzywa się: spadkobierców, uprawnionych do zachowku lub zapisobierców, albo wykonawców testamentu lub wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy do zgłoszenia się w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłoszenia  przedmiotów  należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów  spadkowych, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data publikacji : 28.06.2024
Data modyfikacji : 28.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kot I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Marta Bil-Miduch Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marta Bil-Miduch

Opcje strony

do góry