Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

https://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/dzialalnosc-sadu/podstawa-dzialania/podstawa-pra/8589,Podstawa-prawna.html
2023-02-01, 10:42

Podstawa prawna

Podstawy prawne funkcjonowania sądu

Wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania sądów powszechnych określają poniższe akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1407 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. z dnia 16 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2072, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości - regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 18 czerwca 2019 r. (tj. z dnia 13 października 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 2046, ze zm.);
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.MS z 2019 r. poz. 138, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Lublinie i Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, utworzenia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 245 poz. 1640)

Podstawy prawne przydziału spraw

Zasady przydziału spraw regulują następujące akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 2046 ze zm.);
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r., poz. 138 ze zm.).

Metadane

Data wytworzenia : 02.02.2017
Data publikacji : 02.02.2017
Data modyfikacji : 23.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Stasieczek-Mołdoch Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Nowosacki Oddział Informatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Nowosacki

Opcje strony